Hoe Gesteld Met

Zoutgehalte (gestopt!)

Met een refractometer wordt het zoutgehalte van het strandwater bepaald. Lange termijn veranderingen kunnen mogelijk wijzen op klimaatwijzigingen en veranderingen in de waterkringloop.

OPGELET: deze meting wordt niet langer doorgevoerd (vanwege te weinig variatie en teveel calibratieproblemen)

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.