De Noordzee verandert constant onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. Het klimaat wijzigt, de zeespiegel stijgt, her en der verschijnen offshore windparken en stranden worden beschermd tegen een 1000-jarige storm. Intussen verzuurt de zee, vestigen zich allerlei exotische zeedieren, tekenen kwallen present en neemt de plastic vervuiling zienderogen toe. Maar er is ook goed nieuws: Noordzeewater bevat minder vervuilende metalen en olie, en purperslakken blijken na dertig jaar afwezigheid onze kust te hebben herontdekt.

Toch, hoe raar het ook moge klinken, zijn weinig of geen betrouwbare lange-termijn gegevens beschikbaar die uitspraken over trends mogelijk maken. Als gevolg hiervan moeten we op vragen als “Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?” het antwoord deels schuldig blijven. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van burger-wetenschappers dit euvel helpen oplossen. Hiertoe is een haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld. Het burgerwetenschapsinitiatief wordt ondersteund door de filantropie-werking van het VLIZ en de Vlaamse poot van het Europese LifeWatch, een project dat onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen faciliteert.

Nieuws

SEAWATCH-B

rss

SeaWatchers in Testerep Magazine!

Toegevoegd op: 2023-06-26 14:31:38
Kom te weten wat de SeaWatchers drijft. Vier keer per jaar voeren ze in hun vrijetijd gestandaardiseerde metingen uit die een licht werpen op veranderingen aan onze kust. ...

Opleiding ‘schelpen herkennen’

Toegevoegd op: 2023-06-26 14:10:20
Benieuwd hoe het eraan toeging op de verdiepende opleiding ‘schelpen herkennen’? In de aanloop naar de 6e editie van de Grote Schelpenteldag fristen de SeaWatchers en andere natuurexperts hun schelpenkennis op. ...

Opleiding 'plastic'

Toegevoegd op: 2023-01-09 10:08:01
Het einde van 2022 sloten de SeaWatchers leerrijk af. Ze namen deel aan de opleiding ‘plastic’ waarin ze inzoomden op het belang van het verzamelen van data van ‘marien afval’, op de optimalisering van het huidige protocol en op via welke methodiek ze ook data op Europees niveau kunnen aanleveren. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]