Hoe Gesteld Met

Schelpen/slakken vloedmerk

In de vloedlijn aangespoelde, lege slakkenhuisjes en schelpen geven indirect een beeld van het voorkomen van deze weekdieren op zee. Door de verhouding tussen de verschillende soorten regelmatig te bepalen, kunnen o.a. wijzigingen in het voorkomen van klimaat- of invasieve soorten en/of hard- versus zachtsubstraatbewoners worden geillustreerd.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.