Nieuws

rss

SeaWatchers in Testerep Magazine!

Toegevoegd op: 2023-06-26 14:31:38
Kom te weten wat de SeaWatchers drijft. Vier keer per jaar voeren ze in hun vrijetijd gestandaardiseerde metingen uit die een licht werpen op veranderingen aan onze kust. ...

Opleiding ‘schelpen herkennen’

Toegevoegd op: 2023-06-26 14:10:20
Benieuwd hoe het eraan toeging op de verdiepende opleiding ‘schelpen herkennen’? In de aanloop naar de 6e editie van de Grote Schelpenteldag fristen de SeaWatchers en andere natuurexperts hun schelpenkennis op. ...

Opleiding 'plastic'

Toegevoegd op: 2023-01-09 10:08:01
Het einde van 2022 sloten de SeaWatchers leerrijk af. Ze namen deel aan de opleiding ‘plastic’ waarin ze inzoomden op het belang van het verzamelen van data van ‘marien afval’, op de optimalisering van het huidige protocol en op via welke methodiek ze ook data op Europees niveau kunnen aanleveren. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]