Hoe Gesteld Met

Menselijke e.a. aanwezigheid

Naast het verzamelen van 'harde' wetenschappelijke gegevens, is ook het in kaart brengen van het menselijk gebruik van het strand nuttig als achtergrondsinformatie. Daartoe wordt bij elk bezoek geteld hoeveel mensen, honden en paarden aanwezig zijn op het bezochte strand.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.