Hoe Gesteld Met

Afval

Het plastic probleem van onze wereldzeeën is bekend. Door in de vloedlijnen over een afstand van 100 meter het aantal en het gewicht van het kunstmatige afval te scoren, kunnen evoluties in de vervuiling van onze Noordzee op lange termijn worden opgevolgd.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.