Hoe Gesteld Met

Zoutgehalte

Met een refractometer wordt het zoutgehalte van het strandwater bepaald. Lange termijn veranderingen kunnen mogelijk wijzen op klimaatwijzigingen en veranderingen in de waterkringloop.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.