De Noordzee verandert constant onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. Het klimaat wijzigt, de zeespiegel stijgt, her en der verschijnen offshore windparken en stranden worden beschermd tegen een 1000-jarige storm. Intussen verzuurt de zee, vestigen zich allerlei exotische zeedieren, tekenen kwallen present en neemt de plastic vervuiling zienderogen toe. Maar er is ook goed nieuws: Noordzeewater bevat minder vervuilende metalen en olie, en purperslakken blijken na dertig jaar afwezigheid onze kust te hebben herontdekt.

Toch, hoe raar het ook moge klinken, zijn weinig of geen betrouwbare lange-termijn gegevens beschikbaar die uitspraken over trends mogelijk maken. Als gevolg hiervan moeten we op vragen als “Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?” het antwoord deels schuldig blijven. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van burger-wetenschappers dit euvel helpen oplossen. Hiertoe is een haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld. Dit initiatief kadert tevens in de 'goede-zeedoelen' werking van het VLIZ.

Nieuws

SEAWATCH-B

rss

Mooie beelden van eerder waargenomen strandvondsten

Toegevoegd op: 2015-07-13 16:11:06
Aäron Fabrice bezorgde ons deze beelden van vondsten gedaan op het strand van De Panne en Nieuwpoort. ...

SeaWatch-B officieel voorgesteld aan de pers

Toegevoegd op: 2015-04-02 12:29:01
Op maandag 22 juni 2015 is het zover. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B gaat van start met een demonstratie voor de pers op het strand van Oostende oosteroever.

[Voeg toe]